IMPRINT | IMPRESSUM

Zhuangzi International Limited

Kaohsiung / Taiwan

Geschäftsführung: Mrs. Emmanuelle Huang

Telefone Taiwan Office:  +886 7 3645629

Telefone Mobil Taiwan:  +886 9 12116166

Telefone Mobil Germany:  +49 173 8288988

E-Mailadresse:  e.huang@hsmz.eu

Registergericht & Registernummer:  Kaohsiung / Taiwan 54828323

Adresse in Deutschland:  D-12279 Berlin, Friedenfelser Str. 23